Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Keutamaan Doa

Disalin dari E-book Doa dan Dzikir sesuai sunnah Karya Syaikh Prof. DR. Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr PDF. dari halaman 22-26.
Allah ta'ala berfirman:
“Rabb kalian berfirman: “Berdo`alah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong (enggan) untuk berdo`a kepada-Ku, mereka kelak akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hinadina.” [QS. Ghafir: 60]

“Dan bila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah): „Sesunnguhnya Aku Dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a bila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” [QS. Al-Baqarah: 186]

1. Dari an-Nu‟man bin Basyir, Nabi bersabda:
“Do`a adalah ibadah.”

Kemudian beliau membaca firman Allah ta'ala:
“Rabb kalian berfirman: „Berdo`alah kepada-Ku niscaya akan Aku perkenankan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong (enggan) untuk berdo`a kepada-Ku, mereka kelak akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hinadina.” [QS. Ghafir: 60] (HR. AtTirmidzi, no. 3247)

2. Dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda:
“Tidak ada sesuatu apa pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada do`a.” (HR. At-Tirmidzi, no. 3370 dan Ibnu Majah, no. 3829)

3. Dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi bersabda:
“Barangsiapa yang tidak berdo`a kepada Allah, maka Dia akan murka kepadanya.” (HR. AtTirmidzi, no. 3373 dan Ibnu Majah, no. 3827)

4. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda:
“Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Dia berfirman: “Orang yangberdo`a kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan do`anya, orang yang meminta kepada-Ku, akan Kupenuhi permintaannya dan orang yang meminta ampun kepada-Ku, akan Kuampuni ia.”” (HR. AlBukhari, no. 7494 dan Muslim, no.758)

Dapatkan E-book Doa dan Dzikir sesuai sunnah Karya Syaikh Prof. DR. Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr PDF

Posting Komentar untuk "Keutamaan Doa"