Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Keutamaan membaca Al-Qur'an

Disalin dari E-book Doa dan Dzikir sesuai sunnah Karya Syaikh Prof. DR. Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr PDF. dari halaman 40-43.
Allah Ta;'ala berfirman:
“Dan bacalah al-Qur`an dengan tartil.” [QS. Al-Muzammil: 4]

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu yang diberkahi (penuh dengan berkah) agar mereka mentadabburi (merenungkan) ayatayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapat pelajaran.” [QS. Shad: 29]

Allah Ta'ala berfirman:
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan bagi mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” [QS. Fathir: 29-30]

Dari Abu Umamah al-Bahili ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda:
“Bacalah al-Qur`an, karena kelak pada hari kiamat ia akan datang untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya.” (HR. Muslim,
no. 804)

Dari Utsman bin Affan ia berkata: “Rasulullah bersabda:
“Orang terbaik diantara kalian ialah orang yang mempelajari al-Qur`an dan mengajarkannya.” (HR. AlBukhari, no. 5027)

Dari Abdullah bin Mas‟ud ia berkata: “Rasulullah bersabda:
“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari al-Qur`an akan memperoleh satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan: “Alif Laam Miim itu satu huruf. Namun Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf.” (HR. At-Tirmidzi, no. 2910)

Dari an-Nawwas bin Sam‟an ia berkata:
“Aku mendengar Nabibersabda: “Kelak pada hari kiamat alQur`an didatangkan bersama para pembacanya yang dahulu mengamalkannya. Surat al-Baqarah dan Ali Imran akan berada di hadapan mereka untuk menjadi pembela bagi pengembannya.” (HR.Muslim, no. 805)

Dari Abu Musa al-Asy‟ari ia berkata: “Rasulullah bersabda:
“Perumpamaan orang Mukmin yang membaca al-Qur`an laksana buah utrujjah yang harum aromanya dan nikmat rasanya. Dan perumpamaan orang Mukmin yang tidak membaca alQur`an ibarat buah kurma, ia tidak memiliki aroma namun manis rasanya. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca al-Qur`an bagaikan raihanah yang harum aromanya namun pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca al-Qur`an bagaikan buah hanzalah yang tak memiliki bau dan rasanya pun pahit.” (HR. AlBukhari, no. 5427 dan Muslim, no. 797)

Dapatkan E-book Doa dan Dzikir sesuai sunnah Karya Syaikh Prof. DR. Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr PDF

Posting Komentar untuk "Keutamaan membaca Al-Qur'an"