Keutamaan membaca Al-Qur'an

Disalin dari E-book Doa dan Dzikir sesuai sunnah Karya Syaikh Prof. DR. Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr PDF. dari halaman 40-43.
Allah Ta;'ala berfirman:
“Dan bacalah al-Qur`an dengan tartil.” [QS. Al-Muzammil: 4]

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu yang diberkahi (penuh dengan berkah) agar mereka mentadabburi (merenungkan) ayatayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapat pelajaran.” [QS. Shad: 29]

Allah Ta'ala berfirman:
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan bagi mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” [QS. Fathir: 29-30]

Dari Abu Umamah al-Bahili ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda:
“Bacalah al-Qur`an, karena kelak pada hari kiamat ia akan datang untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya.” (HR. Muslim,
no. 804)

Dari Utsman bin Affan ia berkata: “Rasulullah bersabda:
“Orang terbaik diantara kalian ialah orang yang mempelajari al-Qur`an dan mengajarkannya.” (HR. AlBukhari, no. 5027)

Dari Abdullah bin Mas‟ud ia berkata: “Rasulullah bersabda:
“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari al-Qur`an akan memperoleh satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan: “Alif Laam Miim itu satu huruf. Namun Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf.” (HR. At-Tirmidzi, no. 2910)

Dari an-Nawwas bin Sam‟an ia berkata:
“Aku mendengar Nabibersabda: “Kelak pada hari kiamat alQur`an didatangkan bersama para pembacanya yang dahulu mengamalkannya. Surat al-Baqarah dan Ali Imran akan berada di hadapan mereka untuk menjadi pembela bagi pengembannya.” (HR.Muslim, no. 805)

Dari Abu Musa al-Asy‟ari ia berkata: “Rasulullah bersabda:
“Perumpamaan orang Mukmin yang membaca al-Qur`an laksana buah utrujjah yang harum aromanya dan nikmat rasanya. Dan perumpamaan orang Mukmin yang tidak membaca alQur`an ibarat buah kurma, ia tidak memiliki aroma namun manis rasanya. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca al-Qur`an bagaikan raihanah yang harum aromanya namun pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca al-Qur`an bagaikan buah hanzalah yang tak memiliki bau dan rasanya pun pahit.” (HR. AlBukhari, no. 5427 dan Muslim, no. 797)

Dapatkan E-book Doa dan Dzikir sesuai sunnah Karya Syaikh Prof. DR. Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr PDF

Related Post


Terpublish postingan ini adalah karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla, Tidak semua postingan ini tulisan saya. Di persilahkan untuk menyalin tulisan ini. Traktir saya kopi melalui: Paypal

0 Response to "Keutamaan membaca Al-Qur'an"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel